CELIER AVIATION

 NAGRODA ZA NAJLEPSZY WIATRAKOWIEC NA ŚWIECIE NA  AIRVENTURE OSHKOSH USA 2015.

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ EU

 

CELIER AVIATION realizuje projekt:

CAWA -  Celier Aviation Web Application

Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii CELIER AVIATION - Partnerzy

 

 

Projekt będzie polegał na wdrożeniu systemu B2B automatyzującego współpracę firmy CELIER AVIATION z parterami biznesowymi w formie elektronicznej. Celem projektu jest rozwój współpracy z Partnerami biznesowymi w formie elektronicznej z wyeliminowaniem obiegu dokumentów w formie papierowej z wykorzystaniem systemu B2B – składającego się z platformy do projektowania CAD i platformy CAWA.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

W chwili obecnej CELIER AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  wchodzi w fazę uruchomienia produkcji wiatrakowców i ich dystrybucję na rynkach globalnych.

CELIER AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  pozyskał Partnerów biznesowych – kooperantów w zakresie outsourcingu produkcyjnego, oraz dystrybutorów na terenie całego świata.

W celu dynamicznego rozwoju firmy w oparciu o relacje B2B niezbędna jest realizacja niniejszego projektu inwestycyjnego.

Wdrożenie systemu B2B jest niezbędnym warunkiem do efektywnej współpracy z dostawcami, oraz rozwój sprzedaży w oparciu o siatkę globalnych dystrybutorów. Plan sprzedaży firmy przewiduje bardzo dynamiczne zwiększanie sprzedaży, a tym samym ilości wymienianych danych i dokumentów. System B2B jest niezbędnym narzędziem do realizacji procesów B2B na zakładaną skalę.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii CELIER AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem CELIER AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące firmy do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.

Zasięg: międzynarodowy (Niemcy, Austria, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Mongolia, Malta, Chiny, Nigeria, Libia, USA, Meksyk, Kolumbia, Brazylia)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Celier AVIATION GLOBAL Sp. z o.o

 00-680 Warszawa, Polska

----------------------------------------------------------

KRS:0000330739   NIP: PL 5252454565

 

Celier AVIATION Sp. z o.o

 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45, Polska

----------------------------------------------------------

KRS: 0000330739  NIP: PL 5252454565

 

Celier AVIATION Germany GmbH

 Flugplatz 1, Grefrath, D-47929, Germany

----------------------------------------------------------

Krefeld: HRB 13351 Ust-ID: DE275754477

 

Celier AVIATION Malta Ltd

 60/2, melita Street, Valletta VLT 1122, Malta

----------------------------------------------------------

Reg: C67634  VAT: MT22181829

 

Copyrights © 2016 2can & Celier Aviation