CELIER AVIATION

 NAGRODA ZA NAJLEPSZY WIATRAKOWIEC NA ŚWIECIE NA  AIRVENTURE OSHKOSH USA 2015.

Co to jest Wiatrakowiec ultralekki?

 

 

Statek powietrzny będący wiropłatem, który w locie siłę nośną uzyskuje z autorotacyjnego systemu wirnika, jest wyposażony w co najmniej jeden zespół napędowy zapewniający samodzielny start i lot wznoszący, posiadający nie więcej niż 2 miejsca dla załogi i którego maksymalna masa startowa (MTOM) nie przekracza:

330 kg – dla wiatrakowców jednomiejscowych

560kg – dla wiatrakowców dwumiejscowych

FAQ:

Piloci statków latających jakimi są ULM-y posługują się świadectwami kwalifikacji. Takie świadectwa zdobywane są w certyfikowanych ośrodkach szkolenia konkretnie pod dany typ statku. Czyli np. na wiatrakowce ultralekkie.

Jeżeli ktoś posiada takie świadectwo to uprawnia go ono jedynie do pilotowania takiego sprzętu, a nie np. motolotni.

Dotyczy to też innych typów. Trzeba przejść dodatkowe przeszkolenie w ośrodku, które musi być ukończone pozytywnym wynikiem przed uprawnionym egzaminatorem, po czym wpisane takie ( TR ) do świadectwa.

Jeżeli chodzi o lądowania takimi statkami w dowolnym miejscu w Polsce ( w tym poza wyznaczonymi miejscami taktowanymi jako: inne miejsca do startów i lądowania, lądowisk czy lotnisk ) to istnieje taka możliwość. Tu są pewne uwarunkowania.

Jeżeli lot odbywał się z łącznością radiową – czyli złożony został plan lotu z powietrza lub ziemi, to należy złożyć taka informację odpowiednim służbom nadzoru ruchu lotniczego w rejonie jakim się przemieszczamy. Po jego akceptacji można wylądować - pamiętając o tym bezwzględnie gdyż jest to tzw zamknięcie planu lotu. Inaczej służby mogłyby wszcząć postępowanie poszukiwawcze co może drogo kosztować. A na pewno skończy się mandatem finansowym. Pamiętać trzeba o tym że lądowanie mogłoby się odbyć na terenie prywatnym, a tu pojawia się dylemat czy właściciel tego sobie życzy?

Jeżeli lot odbywa się bez zgłoszenia – czyli nie ma osłony ratowniczej lądujemy na własną odpowiedzialność.

 

 

Xenon jest w świetle Polskiego prawa Wiatrakowcem Ultralekkim.

 

Według tej nomenklatury powołując się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 kwietnia 2005 r.

Nie można używać statków Ultralekkich do organizowania przewozów pasażerskich za pieniądze, reszta zastosowań w tym fotografowanie, skanowanie, filmowanie, obserwacja nie podlega wyłączeniu z zastosowania.

Możliwe jest również wykonywanie lotów IFR (w warunkach ograniczonej widoczności) – warunkiem jest posiadanie odpowiedniego oprzyrządowania umożliwiającego wykonywanie takich lotów oraz właściwego szkolenia.

 

 Kto może pilotować samolot ultralekki?

Aby pilotować samolot ultralekki w Polsce należy posiadać świadectwo kwalifikacji pilota ultralekkiego statku powietrznego wydawane przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego) lub posiadać uznanie zagranicznej licencji (również wydawane przez ULC).

 

Jak zdobyć uprawnienia do pilotowania samolotu ultralekkiego?

W tym celu należy odbyć szkolenie w szkole pilotażu, polskiej bądź zagranicznej. Przed ukończeniem szkolenia musisz przejść badania lotniczo-lekarskie i zaliczyć stosunkowo prosty kurs teoretyczny. Całość szkolenia kończy się zdaniem egzaminu teoretycznego i praktycznego. Czas szkolenie to minimum 30 godz.

 

Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie dla przyszłych pilotów Xenon składa się z części teoretycznej i części praktycznej i odbywa się w CELIER AVIATION FLIGHT ACADEMY (C.A.F.A.) w Biskupicach koło Warszawy

 

Czy latając ultralightem będę mógł wozić pasażerów, np. rodzinę lub znajomych?

 

Tak oczywiście. Po wyszkoleniu się i uzyskaniu świadectwa kwalifikacji możesz wykonywać loty z pasażerami.

 

Czy ultralightem będę mógł wykonywać loty międzynarodowe, np. polecieć sobie nim na urlop zagranicę?

 

Tak. Przepisy UL jak najbardziej dopuszczają możliwość wykonywania lotów międzynarodowych. Ostatni start z terytorium Polski i pierwsze lądowanie na terytorium obcego państwa musi się odbyć na lotnisku zapewniającym odprawę paszportową bądź również odprawę celną -gdy będziesz lądował w kraju spoza Unii Europejskiej.

 

Jestem właścicielem przysłowiowej „łąki” i chciałbym sobie startować i lądować moim ultralightem z tego miejsca. Czy to jest możliwe?

 

Tak.

Zanim jednak zaczniesz działalność na tym lądowisku musisz uregulować kilka formalności. Według obecnego prawa: prywatne, legalne lądowisko nazywa się "inne miejsce przystosowane do startów i lądowań". Należy wykonać odpowiednią instrukcję według opublikowanego wzoru, wykonać mapkę z zaznaczonym pasem startów i lądowań, opisać charakterystyką terenu i pobliskich przeszkód oraz określić procedury startów i lądowań. Nie jest wymagana żadna infrastruktura na lądowisku. Tak przygotowana instrukcja zostaje zatwierdzona przez ULC, z czym nie ma większych problemów, gdyż instrukcja ma charakter oświadczenia. Do instrukcji dołącza się oświadczenie właściciela terenu oraz terenowego organu administracji państwowej (wójta, sołtysa itp.) o braku przeszkód prawnych na działalność lotniczą na tym terenie. Wszelkie formalności można przygotować w przeciągu kilku dni. Następnie czekamy na pieczątki i podpisy z ULC-u i możemy zacząć działalność na własnym lądowisku. Urzędowa opłata lotnicza wynosi ok. 2-3 tys zł.

 

Czy startując z mojego prywatnego lądowiska za każdym razem muszę kogoś powiadamiać o locie, gdzie lecę, w jakim kierunku, na jakiej wysokości itd.?

 

Nie, jeśli twoje lądowisko leży poza przestrzenią kontrolowaną, lub aktywnymi strukturami elastycznego zarządzania przestrzenią, (TSA, ATZ, MATZ, itp.) nie musisz nikogo powiadamiać o planowanych lotach. Chyba, że życzysz sobie mieć zapewnione służby alarmowe i służby informacji powietrznej.

 

Jakie inne uprawnienia mogę zdobywać szkoląc się na ultralekkich statkach powietrznych?

 

W lotnictwie ultralekkim tak jak w lotnictwie ogólnym istnieje program szkolenia. Uzyskując świadectwo kwalifikacji pilota ultralekkich statków powietrznych możesz wykonywać loty samodzielne. Będziesz mógł wozić pasażerów. Przechodząc odpowiednie szkolenie uzyskasz uprawnienia do lotów VFR kontrolowanych. To pozwoli Ci zasmakować „większego” lotnictwa, tzn. latać w przestrzeni powietrznej kontrolowanej oraz startować i lądować na lotniskach kontrolowanych. Wszelkie wymagania (np. zasady korespondencji, używanie transpondera, itp.) dotyczące tego typu lotów i procedur określa instrukcja o ruchu lotniczym kontrolowanym (IL-4444). Wreszcie, zdobywając odpowiedni nalot oraz ilość typów samolotów będziesz mógł zostać instruktorem.

 

 

Czy słabe zdrowie może być przeszkodą?

 

Na to pytanie odpowie lekarz przeprowadzając badania lekarskie:

 

Gdzie mogę wykonać badanie lekarskie?

 

Komisja Cywilnego Orzecznictwa Lotniczo - Lekarskiego

Szczegółowe informacje udzielane pod nr. tel. (022) 685 28 33 lub 685 28 55

Badania wykonywane są w ciągu jednego dnia wraz z wydaniem orzeczenia. Rejestracja personelu lotniczego w godz. 7.30-9.15.

Badania personelu lotniczego są prowadzone według bieżących wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od czerwca 2002 wprowadzone zostały wprowadzone do badań przepisy JAR-FCL 3 wypierając stosowane dotychczas L-8 z 1962 roku.

Badania lotniczo-lekarskie wg JAR na klasę 1,2 i 3 przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.10.2003 r. "w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencję członka personelu lotniczego lub posiadających licencje członka personelu latającego"

 

Wymagania

• w dniu badania być na czczo (badania laboratoryjne)

• dowód tożsamości ze zdjęciem

• książeczka wojskowa do wglądu (tylko kandydaci na badania wstępne) opłata w rejestracji

 

 

 

Więcej pytań? Pisz na mail: krzysztof.wronowski@celieraviation.com

Celier AVIATION GLOBAL Sp. z o.o

 00-680 Warszawa, Polska

----------------------------------------------------------

KRS:0000330739   NIP: PL 5252454565

 

Celier AVIATION Sp. z o.o

 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45, Polska

----------------------------------------------------------

KRS: 0000330739  NIP: PL 5252454565

 

Celier AVIATION Germany GmbH

 Flugplatz 1, Grefrath, D-47929, Germany

----------------------------------------------------------

Krefeld: HRB 13351 Ust-ID: DE275754477

 

Celier AVIATION Malta Ltd

 60/2, melita Street, Valletta VLT 1122, Malta

----------------------------------------------------------

Reg: C67634  VAT: MT22181829

 

Copyrights © 2016 2can & Celier Aviation