CELIER AVIATION

 NAGRODA ZA NAJLEPSZY WIATRAKOWIEC NA ŚWIECIE NA  AIRVENTURE OSHKOSH USA 2015.

Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy

na bazie wiatrakowca XENON 4

 

Lotniczy skaning laserowy

Xenon 4 GEO, to dedykowany ultralekki i ultranowoczesny system pomiarowy zabudowany na wiatrakowcu o MTOW 560 kg.

 

Lotniczy Ultralekki System Pomiarowy to wysokodokładna platforma pomiarowa, integrująca aktywny sensor w postaci skanera laserowego oraz kamerę fotogrametryczną z systemem INS/GNSS, wspomaganym segmentem naziemnym tj. mobilną stacją referencyjną i mobilnym systemem pozyskiwania informacji meteorologicznych. Podstawowym zadaniem LUSP jest pozyskiwanie trójwymiarowej, gęstej chmury punktów o znanych współrzędnych X,Y i Z oraz wysokorozdzielczych barwnych zdjęć. Uzyskane dane po przetworzeniu wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji Numerycznych Modeli Terenu oraz Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz ortofotomapy.

 

Zalety Systemu:

 

 • wysoka precyzja
 • wysoka prędkość skanowania wynosząca 200 linii/sec
 • częstotliwość impulsów do 380 kHz
 • wąska wiązka lasera
 • możliwość rejestracji wielokrotnego odicia wiązki - nielimitowana liczba ech pojedynczej wiązki
 • kompaktowy i lekki
 • szybki i precyzyjny pomiar dużych obiektów
 • wysoka dokładność (porównywalna z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi)
 • możliwość skanowania w miejscach trudno dostępnych oraz w zakładach przemysłowych, gdzie niewskazana lub niemożliwa jest przerwa technologiczna
 • łatwy dostęp do danych pomiarowych
 • pomiar niezależny od oświetlenia
 • automatyzacja procesu obliczeniowego (automatyczne wyrównanie, generowanie przekrojów i modeli 3D)

 

 

Lotniczy skaning laserowy - zastosowania

 

DROGOWNICTWO

 

• inwentaryzacja dróg

• pomiary skrajni jezdni

• pomiary odkształceń i przemieszczeń wiaduktów i mostów

• pozyskiwanie modeli 3D do celów sporządzania map akustycznych

• sporządzanie map do celów projektowych oraz map powykonawczych

• ocena stanu technicznego nawierzchni

• inwentaryzacja kolizji i wypadków drogowych

• wykrywanie i pomiar elementów konstrukcyjnych

• wykrywanie i analiza obiektów związanych z organizacją ruchu

 

PRZEMYSŁ

 

• pomiary odkształceń i przemieszczeń

• tworzenie wiernych modeli 3D rurociągów, instalacji ciepłowniczych

• monitoring obiektów

• inwentaryzacje instalacji przemysłowych i hal produkcyjnych

• obliczanie objętości mas ziemnych

 

ARCHITEKTURA

 

• precyzyjne odwzorowania obiektów

• sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji budynków

• analiza konstrukcji budynków

• modele 3D, wizualizacje

• ortofotoplany

 

KOLEJE

 

• pomiary tuneli i skrajni kolejowych

• badanie kolizji

• inwentaryzacja infrastruktury kolejowej

• pomiary geometrii torów

 

GÓRNICTWO

 

• sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

• badanie deformacji elementów infrastruktury górniczej

• optymalizacja transportu urobku i logistyki

 

 

Celier AVIATION GLOBAL Sp. z o.o

 00-680 Warszawa, Polska

----------------------------------------------------------

KRS:0000330739   NIP: PL 5252454565

 

Celier AVIATION Sp. z o.o

 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45, Polska

----------------------------------------------------------

KRS: 0000330739  NIP: PL 5252454565

 

Celier AVIATION Germany GmbH

 Flugplatz 1, Grefrath, D-47929, Germany

----------------------------------------------------------

Krefeld: HRB 13351 Ust-ID: DE275754477

 

Celier AVIATION Malta Ltd

 60/2, melita Street, Valletta VLT 1122, Malta

----------------------------------------------------------

Reg: C67634  VAT: MT22181829

 

Copyrights © 2016 2can & Celier Aviation